Przesyłki Zagraniczne

  1. Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie w zależności od kraju docelowego oraz wielkości paczki.

  2. Po złożeniu zamówienia Klient zostanie powiadomiony o kosztach transportu drogą telefoniczną lub przez e-mail.

  3. Wysyłki zagraniczne realizujemy tylko przy przedpłacie na konto.
 
 


 

POSTĘPOWANIE PODCZAS ODBIORU PRZESYŁEK


Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki.
 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub towaru, muszą państwo w obecności kuriera spisać protokół szkody. Protokół musi zawierać: datę, godzinę dostarczenia, opis uszkodzeń, markę i model produktu. Jeżeli z uwagi na uszkodzenie lub nieoryginalne opakowanie dostarczonej paczki pojawią się wątpliwości co do stanu jej zawartości - nie należy odbierać przesyłki. Po przesłaniu do Działu Handlowego kompletu dokumentów tzn: kopii protokołu szkody i listu przewozowego, zostanie wysłany do Państwa nowy towar. Kurierzy maja prawo odmówić możliwości otwarcia przesyłki przed zapłata, gdyż ich obowiązkiem jest tylko i wyłącznie dostarczyć przesyłkę w nienaruszonym stanie od nadawcy do odbiorcy. Można natomiast w obecności kuriera dokonać otwarcia paczki, po opłaceniu pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki. W przypadku, gdy towar mimo nienaruszonego opakowania w środku jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody.  Dwie drogi rozwiązania powyższych problemów:
 
Po przyjęciu towaru, spisaniu protokołu szkody i zawiadomieniu pracownika Działu Handlowego mogą Państwo ewentualnie uzgodnić zniżkę z Handlowcem i przesłać protokół uszkodzenia przesyłki wraz z podpisanym oświadczeniem o zrzeczeniu się dodatkowych roszczeń na rzecz danej szkody. W tym momencie zostaną Państwu zwrócone pieniądze odpowiadające uzgodnionej kwocie, obniżającej wartość odebranego towaru.
po przyjęciu towaru, spisaniu protokołu szkody i zawiadomieniu pracownika Działu Handlowego zostanie do Państwa wysłane zgłoszenie reklamacyjne, które należy odesłać do nas wypełnione i podpisane. Następnie przesłać na adres Firmy Activ na koszt odbiorcy:

  • reklamowany towar,
  • wszystkie akcesoria oraz dokumentacje fabryczną,
  • fabryczne opakowanie,
  • oryginał pisma reklamacyjnego.

 
Po dostarczeniu reklamowanego towaru do 14 dni zostanie Państwu wysłany nowy towar, bądź zwrócone koszty towaru oraz wysyłki.

UWAGA !

Jeżeli Państwo nie dochowają powyżej przedstawionych procedur reklamacyjnych i nie zostanie wykonany wspólnie z przewoźnikiem protokół szkodowy  na  okoliczność uszkodzeń mechanicznych w momencie odbioru przesyłki, droga reklamacji zostanie zamknięta. Przyjecie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku, niezgodności lub uszkodzenia. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru. Uwaga: Firma Activ nie jest stroną w postępowaniu reklamacyjnym dotyczącym dostawy uszkodzonego towaru do Klienta w przypadku gdy Klient zlecił odbiór towaru przez firmę kurierską lub innego przewoźnika. W takim przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru Klient załatwia samodzielnie we własnym zakresie.